Mittaustekniikkaa 30 vuoden kokemuksella

Straintech on osa Kvalitest Industrial Oy:tä 01.10.2017 alkaen.

Straintech toimittaa antureita, mittauslaitteita ja -järjestelmiä tutkimuslaitosten ja teollisuuden mittaussovelluksiin fysikaalisten suureiden mittausdatan tallentamiseksi. Laitteita ja antureita käytetään mm. voima-, paine-, momentti-, kiihtyvyys- ja asematietojen mittaamiseen. Rakenteiden venymän ja jännityksen mittaamiseen ohjelmassamme on kattava valikoima venymäliuska-antureita ja niille soveltuvia mittalaitteita. Toimitamme antureita ja laitteita myös auto- ja maanmittaustekniikan erikoissovelluksiin sekä kalibrointilaitteita värähtely- ja iskuantureiden kalibrointiin.

Erikoisalaamme ovat:
Venymäliuskat ja venymäliuskamittaukset
Anturointi
Mittaussovellusten tekninen neuvonta

Toimitusohjelmamme lyhyesti: Tiedonkeruulaitteet ja dataloggerit keräävät tiedot antureilta ja tallettavat ne jälkikäsittelyä ja analysointia varten muistikorteille tai PC:n kovalevylle. Pitkäaikaismittauksiin tarkoitetut mittaustietokoneet pystyvät mittaamaan itsenäisesti ja esikäsittelemään tai analysoimaan tietoa jo mittausten aikana talletettavan datamäärän minimoimiseksi. Telemetrialaitteet siirtävät mittaustietoa kosketuksetta pyöriviltä akseleilta sekä muista vaikeista mittauskohteista.

Laboratorio- ja kenttäolosuhteisiin soveltuvat mittausvahvistimet antavat antureiden tarvitseman syötön ja vahvistavat signaalit tiedonkeruulaitteita tai mittauskortteja varten.

Mittausanturit muuntavat voima-, paine-, momentti-, kiihtyvyys- ja asematiedot mittalaitteilla mitattaviksi sähköisiksi signaaleiksi.

Analyysiohjelmat soveltuvat yllämainittujen laitteiden keräämien anturitietojen aika- ja taajuusanalysointiin, statistiikka- ja kuormitushistoriatietojen laskentaan.

Straintech Finland Oy:n päämiesten tekninen osaaminen yhdistettynä yli 30 vuoden kokemukseemme yllä mainituista tuotteista ja mittaussovelluksista Suomessa auttavat meitä löytämään Sinulle sopivimmat ratkaisut tutkimuksen, tuotekehityksen ja teollisuuden erilaisissa mittauskohteissa.
Uutuudet

Kyowa WGA-900A
PCD-400 sarja

Kyowan tuoteluettelo
Kyowan tuoteluettelo


Venymäliuskan
asennusvideo
MachineryMate
MachineryMate tärinämittari

4830B
Kiihtyvyysanturisimulaattori

REF2500
Käsikäyttöinen anturitäristin

KFGS
Kyowan uusi yleiskäyttöinen
KFGS-vanymäliuskasarja
EDX-10A
Kompakti mittalaite