AnalyysiohjelmatLisätietoja analyysiohjelmasta Kyowan DAS-200A esitteestä.

Kyowan DAS-200A on monipuolinen analyysiohjelma Kyowan mittauslaitteilla kerätyn datan analysointiin. DAS-200A:ssa on kaikki yleisimmin käytetyt aritmeettiset operaatiot, aika- ja taajuustason analyysitoiminnot. Päivittäiset analyysit sujuvat joustavasti. Lisäksi DAS-200A:ssa on venymäliuskojen kolmeakselisten rusettien laskenta ja mittausdatan kuormituskertymien laskenta yleisimmpiä algoritmejä käyttäen. DAS-200A tukee CAN-viestejä ja videokuvan toistoa, mikäli ne ovat mittausvaiheessa talletettu. Tulokset voidaan siirtää helposti Windows-ympäristössä ja analyysit voidaan tallettaa ASCII-muodossa muihin sovelluksiin.