YritysStraintech Finland Oy:n liiketoiminta siirtyy Kvalitest Nordic Oy:lle

Kvalitest Nordic Oy hankki omistukseensa Straintech Finland Oy:n liiketoiminnan 29.9.2017 solmitulla liiketoimintakaupalla. Kauppa astui voimaan 1.10.2017. Kvalitest Nordic Oy jatkaa ostettua liiketoimintaa osana Kvalitestin mittaus- ja testaustoimialaa.

Kvalitest Nordic Oy:n toimitusjohtaja Pekka Jolanki toteaa, että molempien yritysten toiminnoista löytyy jo valmiiksi paljon synergiaa, joten laajentaminen täydentää osuvasti Kvalitestin palvelukonseptia. Kauppa mahdollistaa entistä kattavamman tarjonnan nykyisille ja uusille asiakkaille. ”Tavoitteemme on kehittyä alan johtavaksi mittaus- ja testauslaitteiden sekä mittaavien anturien toimittajaksi Pohjoismaissa”, Jolanki sanoo.

Straintech Finland Oy:n toimitusjohtaja Kari Kukkurainen kertoo olevansa tyytyväinen, koska yhtiön pitkäaikaisille päämiehille ja heidän tuotteilleen on löytynyt uusi ”koti”, joka voi jatkaa Straintech Finland Oy:n pitkäaikaisia asiakassuhteita sujuvasti kaupan toteuduttua ja tarjota lisäarvoa Kvalitest Nordic Oy:n tuotteiden ja palveluiden muodossa. Kukkurainen uskoo, että Kvalitest Nordic Oy:n vahvempi organisaatio ja henkilökunnan tekninen osaaminen mahdollistavat asiakkaiden laadukkaan palvelun ja hyvän teknisen tuen jatkumisen kaupan jälkeen.

Straintech Finland Oy antaa tarvittavan kaupallisen ja teknisen tuen Kvalitest Nordic Oy:lle siirron varmistamiseksi. Straintech Finland Oy:n toimitusjohtaja Kari Kukkurainen on siirtymässä eläkkeelle.

Straintech Finland Oy:n valikoimaan kuuluu antureita, mittaus- ja telemetrialaitteita mm. voiman, paineen, momentin, kiihtyvyyden, aseman mittaamiseen sekä muihin mittaustekniikan erikoissovelluksiin osaamisalueinaan rakenteiden jännitysmittaukset venymäliuskoilla, anturointi- ja mittausjärjestelmien kokonaistoimitukset sekä mittaussovellusten tekninen neuvonta.

Kvalitest Nordic Oy toimittaa mittaus- ja testauslaitteita sekä antureita teollisuuden tuotekehitykseen, tuoteverifiointiin ja laadunvalvontaan.


Lisätietoja:

Pekka Jolanki
Kvalitest Nordic Oy
pekka.jolanki@kvalitest.com
040 552 9800