ErikoislaitteetHEIM Systems GmbH, Saksa

Tiedonkeruulaitteet etuvahvistimin
Nauhurit (nauha ja puolijohde) lentokonesovelluksiin

Heim Systems GmbH on ympäri maailman tunnettu suorituskykyisten tiedonkeruujärjestelmien toimittaja. Vaihdettaviin signaalimuokkaimiin ja tallennusmedioihin perustuva modulaarisuus ja joustavuus ovat tehneet Heimin DATaRec® A- ja D-sarjan laitteista suosittuja kaikentyyppisissä vaativien olosuhteiden mittauksissa.
Laaja valikoima signaalimuokkaimia mikrofonien, venymäliuskojen, ICP®-antureiden ja erilaisten analogiasignaalien sekä PCM datan, MIL-STD-1553, ARINC 429 ja CAN-väylien kytkemiseen mahdollistavat tallennuksen vaihtelevissa mittaussovalluksissa. Nämä signaalit tallennetaan erittäin tarkasti ja ne voidaan toistaa vastaavien toistomodulien avulla tai siirtää suoraan tiedostona analysointia varten. Tämän takia DATaRec® A- ja D-sarjan laitteet soveltuvat kaikentyyppisiin mittaussovelluksiin. DataRec4 on uusi suorituskykyinen tallennin, joka voi mitata suuria datamääriä nopeasti ja tarkasti PC:lle tai omaan tallenninmoduliin. DataRec4:n joustava arkkitehtuuri mahdollistaa keskitetyn tai rengas/tähtimallisen hajautetun mittausjärjestelmän toteuttamisen ja soveltuu näinollen monentyyppisiin sovelluksiin teollisuuden ja tutkimuksen sovelluksissa. Ilmailuteollisuuden sovelluksissa Heimin järjestelmät (D5000 Series ja DATaRec® D-Series) ovat käytössä lentotestauksissa ja käytönaikaisessa kuormitusseurannassa. Autoteollisuus käyttää A-sarjan laitteita (DATaRec® A-Series<) tuotekehityksen melu-, tärinä- ja mukavuusmittauksissa.
GSR-Series on kehitetty telemetriajärjestelmien maa-asemaksi ja erilaisiin laboratoriomittauksiin. Se on 19” räkkiversion D-sarjasta ja käyttää samoja signaalimuokkaimia ja tallennusmedioita. Laajan singaalimuokkainvalikoiman ansiosta kukin laitteisto voidaan räätälöidä sopimaan vaihteleviin mittaustarpeisiin.
AIM GmbH, Saksa

Avioniikkaväylien testauslaitteet
Avioniikan simulointilaitteet

AIM toimittaa moduleita kaikkien lentokoneväylien testaamiseen ja simulointiin eri laite- ja käyttöjärjestelmäympäristöissä. Väyläkohtaisen modulin mukana toimitetaan laiteajuri haluttuun käyttöjärjestelmään. Erikseen on saatavana väyläkohtainen Databus Analyzer monitorointi/simulointiohjelma ja kaikkia väyliä tukeva reaaliaikainen Paraview visualisointi- ja ohjausohjelma.

AIM GmbH on väyläliitettävien avioniikkalaitteiden testaus- ja simulointilaitteiden johtava toimittaja. AIM:n tuotteet perustuvat koeteltuun 'Common Core'-harware suunnitteluperiaatteeseen, jonka ansioista tuotteet ovat toimivia ja yhteensopivia eri laiteympäristöissä. Sen ansiosta AIM:n MIL STD 1553, ARINC 429, AFDX, ARINC 664, Panavia, MIL STD 1760, STANAG 3910, IRIG-B ja Fibre-Channel -tuotteet ovat monikäyttöisiä ja toimivat luotettavasti nykyisissä ja tulevissa käyttöympäristöissä.
Curtiss-Wright Controls Avionics & Electronics, Acra Business Unit, Irlanti

CWC-AE/Acra valmistaa suorituskykyisiä digitaalisia tiedonkeruulaitteita lentokone-, kuljetusväline- ja puolustusteollisuuden tarpeisiin. Tuotteet ovat käytössä yli 25:ssä maassa kaikkein vaativimmissa sovelluksissa kuten koelennoilla, avaruusaluksissa ja eri laitteiden käyttökuormituskokeissa.

Tuotevalikoimassa on KAM-500 PCM-tiedonkeruulaitteet. Nämä ovat pienikokoisia ja vahvarakenteisia uusimpaan digitaalitekniikkaan perustuvia joustavasti toteutettuja järjestelmiä, joissa yhdistyvät suuret tiedonkeruunopeudet, digitaalinen signaalinkäsittely ja monipuoliset liitäntämahdollisuudet erilaisille mittasignaaleille. Laitteet liitetään tietokoneeseen Ethernetin tai PCMCIA-adapterin ja KSM-mittaus- ja konfigurointiohjlman avulla.

Mitatun datan purkuun tai telemetrialinkin vastaanottoon voidaan käyttää PC-pohjaisia maajärjestelmiä ja niiden ohjelmistoja datan dekommutointiin, tallennukseen, visualisointiin ja analysointiin.