PäämiehetAIM GmbH, Saksa

Avioniikkaväylien testauslaitteet
Avioniikan simulointilaitteet

AIM toimittaa moduleita kaikkien lentokoneväylien testaamiseen ja simulointiin eri laite- ja käyttöjärjestelmäympäristöissä. Väyläkohtaisen modulin mukana toimitetaan laiteajuri haluttuun käyttöjärjestelmään. Erikseen on saatavana väyläkohtainen Databus Analyzer monitorointi/simulointiohjelma ja kaikkia väyliä tukeva reaaliaikainen Paraview visualisointi- ja ohjausohjelma.

AIM GmbH on väyläliitettävien avioniikkalaitteiden testaus- ja simulointilaitteiden johtava toimittaja. AIM:n tuotteet perustuvat koeteltuun 'Common Core'-harware suunnitteluperiaatteeseen, jonka ansioista tuotteet ovat toimivia ja yhteensopivia eri laiteympäristöissä. Sen ansiosta AIM:n MIL STD 1553, ARINC 429, AFDX, ARINC 664, Panavia, MIL STD 1760, STANAG 3910, IRIG-B ja Fibre-Channel -tuotteet ovat monikäyttöisiä ja toimivat luotettavasti nykyisissä ja tulevissa käyttöympäristöissä.
Astech Electronics Ltd., Englanti

Telemetrialaitteet
Tiedonkeruulaitteet
Mittausvahvistimet

Astech Electronics Ltd. on erikoistunut lyhyen kantaman telemetrialaitteisiin, joilla voidaan mitata yhdellä tai useammalla kanavalla venymäliuskasignaaleja, lämpötiloja jne. akseleilta, pyörivistä kohteista tai muuten hankallista paikoista kosketuksetta. Astech Electronics Ltd. valmistaa myös pienikokoisia itsenäisesti toimivia 4- ja 8-kanavaisia tiedonkeruuyksiköitä, jotka tallettavat mittasignaalit omaan muistiin myöhempää purkua ja jatkokäsittelyä varten.
Curtiss-Wright Controls Avionics & Electronics (CWC-AE)

CWC-AE toimittaa järjestelmäratkaisuja anturitietojen ja avioniikkadatan keräämiseen, yhdistämiseen, analysointiin ja tallettamiseen lentokone-, helikopteri- ja avaruusalussovelluksissa. Divisioonan neljä eri yksikköä sijaitsevat City of Industryssa Kaliforniassa (aikaisemmin Autronics), Iso-Britanniassa (Penny + Giles ja SES) sekä Irlannin Dublinissa (Acra Control Ltd.).

Acra valmistaa suorituskykyisiä digitaalisia tiedonkeruulaitteita lentokone-, kuljetusväline- ja puolustusteollisuuden tarpeisiin. Tuotteet ovat käytössä yli 30:ssä maassa kaikkein vaativimmissa sovelluksissa kuten lentotestauksessa, avaruusaluksissa ja lentokonekaluston käyttökuormituseurannassa. KAM-500 tiedonkeruulaitteet ovat pienikokoisia ja vahvarakenteisia uusimpaan digitaalitekniikkaan perustuvia joustavasti toteutettuja järjestelmiä, joissa yhdistyvät suuret tiedonkeruunopeudet, digitaalinen signaalinkäsittely ja monipuoliset liitäntämahdollisuudet erilaisille anturi- ja väyläsignaaleille. Laitteet liitetään tietokoneeseen Ethernetin tai PCM-adapterin sekä mittaus- ja konfigurointiohjelman avulla. Data tallennetaan muistikortille, paikalliseen tallentimeen tai välitetään edelleen telemetriasignaalina. Penny + Giles ja SES valmistavat lentokoneiden mustia laatikoita, erilaisia lentokonetallentimia ja avioniikkalaitteita, palonilmaisinjärjestelmiä sekä jään ilmaisin- ja estojärjestelmiä lentokone- ja helikopteriympäristöön. City of Industry toimittaa datankeskittimiä, robusteja tietokoneita lentokoneympäristöön.

Curtiss-Wright Corporation monikansallinen korkean teknologian yritys, jonka juuret juontavat Wrightin veljeksiin, jotka vuonna 1903 tekivät ensimmäiset moottoroidut lennot. Curtiss-Wrightin kolme sektoria (Motion Control, Flow Control and Metal Treatment) toimittavat pitkälle kehitettyjä korkeaan teknologiaan perustuvia ratkaisuja energia-, lentokone- ja puolustusvälineteollisuuden aloille.
Datum Electronics Ltd., Englanti

Datum Electronics Ltd. momenttiantureita, vahvistinlaitteita ja järjestelmiä teollisuuden ja laivojen momentin ja tehonmittaussovelluksiin. Vakiolaitteiden lisäksi Datum pystyy toimittamaan erikoistarpeisiin asiakaskohtaisesti modifioituja antureita ja laitteita.
Endevco Corp., USA

Vuonna 1947 perustettu Endevco Corporation on maailman johtava dynaamisten tärinä-, isku- ja painemittausten antureiden ja laitteiden toimittaja. Endevcon ohjelmassa on piezosähköisiä, IEPE (ICP®), piezoresistiivisiä ja variable capacitance tyyppisiä kiihtyvyysantureita dynaamisiin, staattisiin ja akustisiin mittauksiin auto-, lentokone- ja puolustusteollisuuden eri sovelluksissa sekä lääketieteellisten laitteiden suunnittelussa ja valmistuksessa.

Ohjelmaan kuuluu myös vahvistimia antureiden mittaamiseen sekä kalibrointiantureita ja täydellisiä kalibrointilaitteistoja antureiden kalibrointiin.
Jo 60-luvun alusta Endevco on valmistanut anturien MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) elementit omissa laitoksissaan Sunnyvalessa Kaliforniassa. MEMS-tekniikalla toteutetut anturit selviävät jopa 200000 g:n kiihtyvyyksistä.
Endevco on useasti ollut ensimmäinen alan kehityksessä ja antureiden
pitkä käyttöikä on alalla käsite.
Fylde Electronic Laboratories Ltd., Englanti

Mittausvahvistimet
Anturisimulaattorit
Kyowa Electronic Instruments Co.,Ltd., Japani

Venymäliuskat
Anturit
Mittaus- ja teollisuusvahvistimet
Tiedonkeruulaitteet

Kyowa Electronic Instruments Co. Ltd. on japanilainen Tokion pörssissä listattu yritys, joka on keskittynyt venymäliuskatekniikkaan, anturointiin ja niiden mittalaitteisiin. Kyowa valmisti ensimmäiset venymäliuskat vuonna 1951 ja on siitä lähtien kehittänyt tuotteita ja valmistustekniikkaa siten, että nykyään valmistusohjelmassa on eri käyttötarkoituksiin 20 venymäliuskasarjaa yleiskäyttöisistä KFG-malleista jopa 950 °C:een lämpötiloissa mittaaviin hitsattaviin KHCX-malleihin. Kyowa valmistaa tutkimussovelluksiin venymäliuskoihin perustuvia mitta-antureita voiman, paineen, kiihtyvyyden, momentin ja poikkeaman mittauksiin sekä erikoisantureita maanmittaus- ja autotekniikan sovelluksiin. Venymäliuskojen ja antureiden mittaamiseeen ohjelmassa on tarkkoja kantoaaltovahvistimia pienienkin signaalien mittaamiseen tutkimus- ja tuotekehityksen sovelluksissa sekä yleiskäyttöisiä anturivahvistimia mm. teollisuuden anturisignaalien vahvistamiseen.

Kyowan tuoteluettelo kokonaisuudessaanPeekel Instruments B.V., Hollanti

Voima-anturit
Mittausvahvistimet
Tiedonkeruujärjestelmät

Peekel Instruments B.V. on hollantilainen vuonna 1948 perustettu yritys, joka on keskittynyt tarkkoihin laboratorioluokan mittausvahvistimiin, laajoihin tiedonkeruujärjestelmiin venymämittauksissa sekä hajautetuissa mittaussovelluksissa. Peekel valmistaa myös eri tyyppisiä voima-antureita mm. asiakkaan spesifikaatioiden mukaisesti.
ZODIAC Data Systems GmbH, Saksa

(aikaisemmin Heim Systems GmbH, Saksa)

Tiedonkeruulaitteet etuvahvistimin
Nauhurit (nauha ja puolijohde) lentokonesovelluksiin

Heim Systems GmbH on ympäri maailman tunnettu suorituskykyisten tiedonkeruujärjestelmien toimittaja. Vaihdettaviin signaalimuokkaimiin ja tallennusmedioihin perustuva modulaarisuus ja joustavuus ovat tehneet Heimin DATaRec® A- ja D-sarjan laitteista suosittuja kaikentyyppisissä vaativien olosuhteiden mittauksissa.
Laaja valikoima signaalimuokkaimia mikrofonien, venymäliuskojen, ICP®-antureiden ja erilaisten analogiasignaalien sekä PCM datan, MIL-STD-1553, ARINC 429 ja CAN-väylien kytkemiseen mahdollistavat tallennuksen vaihtelevissa mittaussovalluksissa. Nämä signaalit tallennetaan erittäin tarkasti ja ne voidaan toistaa vastaavien toistomodulien avulla tai siirtää suoraan tiedostona analysointia varten. Tämän takia DATaRec® A- ja D-sarjan laitteet soveltuvat kaikentyyppisiin mittaussovelluksiin. Ilmailuteollisuuden sovelluksissa Heimin järjestelmät (D5000 Series ja DATaRec® D-Series) ovat käytössä lentotestauksissa ja käytönaikaisessa kuormitusseurannassa. Autoteollisuus käyttää A- (DATaRec® A-Series) ja DATaRec4-sarjojen laitteita tuotekehityksen melu-, tärinä- ja mukavuusmittauksissa.
GSR-Series on kehitetty telemetriajärjestelmien maa-asemaksi ja erilaisiin laboratoriomittauksiin. Se on 19” räkkiversion D-sarjasta ja käyttää samoja signaalimuokkaimia ja tallennusmedioita. Laajan singaalimuokkainvalikoiman ansiosta kukin laitteisto voidaan räätälöidä sopimaan vaihteleviin mittaustarpeisiin.