DATaRec4

Yhä useammin esitetään tiukempia vaatimuksia mittausdatan tarkkuudelle, järjestelmän joustavuudelle ja suorituskyvylle. Prototyyppien ja modifikaatioiden lyhyempi kehityssykli asettaa näitä vaatimuksia laitteistolle ja sen tuottamalle mittausdatalle. Monilla käyttäjillä mittaustarpeet vaihtelevat muutamien kanavien mittauksista laajoihin installaatiohin. Vianetsintämittauksissa ei normaalisti tarvita montaa mittauskanavaa ja laitteen tulisi kulkea helposti mukana. Laitteistojen tulisi kuitenkin tarvittaessa taipua laajempiin tuotekehitysmittauksiin, joissa kanavamäärät ovat suurempia ja signaalityypit vaihtelevat. Aikaisemmin näihin tarpeisiin on tarvittu eri laitteet laboratorioon ja kenttämittauksiin vain harvoin tarpeet on voitu yhdistää.

Siksi on kehitetty DATaRec4!

modulaarinen arkkitehtuuri "rajoittamaton" kanavamäärä
Link-modulien avulla moduleita voidaan käyttää kompaktina laitteistona tai hajautettuna järjestelmänä
standardi liitynnät analyysijärjestelmiin (IEEE1394b, USB 2.0, Ethernet)
anturisyötöillä varustetut signaalimodulit (mikrofonit, venymäliuskat, kiihtyvyys-, paine, IEPE jne.)
signaalimodulit digitaalisille väylille (Ethernet, CAN, 1553, ARIN429, AES/EBU)
digitaalinen signaalikäsittely laadukkaan datan tuottamiseksi
A/D-muunnin 24 bitin erottelulla
mahdollisuus toistaa talletettuja signaaleja
dynamiikka > 110 dB; vaihe-ero < 0,2
galvaaninen erotus moduleiden välilläMinijärjestelmä: Yksi analoginen moduli liitetään suoraan tietokoneeseen USB:llä


Kompakti järjestelmä: Keskitetty tiedonkeruu maksimissaan 192 kanavalle. Link-moduliin liitetyt modulit kytketään tietokoneeseen IEEE1394b, USB 2.0 tai Ethernet-väylillä


Hajautettu tiedonkeruujärjestelmä: Välikaapeleilla Link-moduliin tähtikytketyt hajalleen (maksimi 50 m/haara) sijoitetut modulit maksimissaan 1536 kanavalle

DATaRec4-järjestelmään on saatavana laaja valikoima signaalimoduleita analogisten ja digitaalisten signaalien tallennukseen ja toistoon. Pyydä tarkemmat spesifikaatiot meiltä.

Link-moduleita käytetään kytkettäessä useampia signaalimoduleita kompaktiksi tai hajautetuksi järjestelmäksi.

Tallenninmoduleilla tai ulkoisella USB/ IEEE1394b-levyasemalla DATaRec4:stä voidaan muodostaa itsenäinen läppärillä tai kämmenmikrolla ohjattava tallennin/toistin.

DATaRec4-järjestelmään on saatavana erilaisia ohjelmistoja mittaukseen ja mittausdatan analysointiin käyttötarpeiden mukaan. Kerromme niistä tarkemmin laitekokoonpanon määrittelyn yhteydessä.

Teknistä tietoa DATaRec4:n ominaisuuksista löydät selosteesta ja manuaalista.