Venymäliuskat

Kyowa Electronic Instruments Co. Ltd. valmisti ensimmäiset kaupalliset venymäliuskat vuonna 1947, joten venymäliuska on anturina saavuttanut kypsän iän. Venymäliuskoilla voidaan mitata venymää kappaleesta tai välillisesti eri fysikaalisia suureita, kuten voimaa, painetta, momenttia jne. Nykyään liuskamallisto käsittää yli kolmekymmentä mallisarjaa eri mittaussovelluksiin metalleille, komposiittimateriaaleille, muoveille jne. myös matalissa tai erittäin korkeissa lämpötiloissa käytettäväksi. Venymäliuskamallit on saatavana lämpötilakompensoituna useille eri materiaaleille, joten mittauksen aikaisesta lämpötilanmuutoksesta aiheutuva näennäisvenymä ei näy virheenä mittaustuloksessa.

Useimmat käyttäjät valitsevat nykyään helppoasenteiset valmiilla mittausjohtimilla varustetut KFG-sarjan venymäliuskamallit. Asennuksen kannalta helpoimmat ovat valmiiksi kosteussuojatut ja johdotetut KFW-mallit, joita voi semmoisenaan käyttää vaikka vedenalaisissa mittauksissa. Valmiiksi johdotettuja liuskamalleja on saatavana useilla johdonpituuksilla 2- tai 3-johtoisena. Kolmejohdinkytkennällä voidaan eliminoida mittajohdoista aiheutuvat virheet ympäristölämpötilan muuttuessa.

Venymäliuskojen asennuksessa tarvittavat liimat, liuskojen kosteussuojaukseen käytettävät aineet, mittajohdot ja muut tarvikkeet toimitetaan liuskojen mukana sovelluksen vaatimusten mukaisesti.

Katso video venymäliuskan asentamisesta

Lataa täydellinen venymäliuskakaluettelo, mukana paljon tekniikkatietoa.

Tutustu uuteen KFGS-venymäliuskasarjaan

Venymäliuskatekniikkaan liittyvää sovellustietoa

Venymäliuskatekniikan perusteita

Venymäliuskojen siltakytkennät, lähtösignaalit ja kytkennän ominaisuudet

Liuskamallit ja käyttökohteet

Liuskojen liimat, suoja-aineet, asennustarvikkeet ja työkalupakit

Venymäliuskojen valintataulukko

Venymäliuskaesitteet

Korkean lämpötilan hitsattavat mallit (Measurement at High-temperatures)

Venymäliuskojen valintaperusteet

ASENNUSOHJE: Venymäliuskan liimaus piirilevysovelluksessa. Käy ohjeena myös metalli- ja komposiittikohteisiin.


KYOWAN TUOTELUETTELO kokonaisuudessaan