MittausvahvistimetVenymäliuskavahvistimet
Mittauslaitteistoja hankittaessa venymäliuskavahvistimiin näkee usein kiinnitettävän liian vähän huomiota. Nykyiset tietokoneet ja mittausohjelmistot tarjoavat monipuolisia ja näyttäviä ratkaisuja tiedonkeruuseen. Jos tietokoneen perään laitetaan ”sovitinmoduli” vahvistimeksi venymäliuska-antureita varten niin käytettävissä olevien mittauskytkentöjen määrä, mittausketjun herkkyys ja häiriönsieto eivät useinkaan vastaa venymäliuskamittauksille asetettavia vaatimuksia ja vahvistimesta tulee se kuuluisa heikoin lenkki.
Venymäliuskojen vahvistimina käytetään joko tasajännitteellä tai -virralla mittasiltaa syöttäviä DC-vahvistimia tai kantoaaltovahvistimia (carrier-wave- tai dynamic amplifier), joissa mittasillan syöttö on muutaman voltin AC-signaali, jota mitattava venymäsignaali moduloi. DC-vahvistimilla on laaja signaalikaista (jopa 500 kHz) ja ne soveltuvat hyvin kalibroitujen antureiden ja dynaamisten signaalien mittaamiseen. Pienillä signaalitasoilla, kuten suoraan venymäliuskoilta mitattaessa, saattavat nollapisteen ryömintä, häiriökentät ja liitosten termopari-ilmiöt aiheuttaa virhettä varsinkin staattisissa mittauksissa. Kantoaaltovahvistimilla on hyvä herkkyys ja pitkän ajan stabiilisuus sekä erittäin hyvä ulkoisten häiriöiden häiriöiden sieto, joten ne soveltuvat erinomaisesti pienten venymäliuskasignaalien mittaamiseen esimerkiksi kenttämittauksissa ja suurten rakenteiden kokeissa. Kantoaaltovahvistimien signaalikaista on yleensa DC-2,5 kHz, mutta parhaimmillaan niilläkin saavutetaan 10 kHz:n signaalikaista, joten ne soveltuvat sekä staattisiin että dynaamisiin mittauksiin
DPM-sarjan kantoaaltovahvistimet


DPM-900A kantoaaltovahvistimet
Kiihtyvyysanturivahvistimet

    
Teollisuusvahvistimet

WGA-sarjan paneliasennettavat vahvistimet

Kyowan ohjelmassa on useita eri vahvistinmalleja voima- ym. antureiden signaalien vahvistamiseksi automaatiojärjestelmien tai tiedonkeruun tarpeita varten. Vahvistimissa on yleensä jännite- ja virtaviesti sekä mahdollisesti näyttö ja raja-arvolähdöt releillä.MCD-A monitoimivahvistin
MCD-A korkealaatuinen vahvistin vaativiin mittaussovelluksiin kentällä sekä laboratoriossa. 8- tai 16-kanavainen vahvistinkehikko sisältää digitaalinäyttöisen monitorin ja virtalähteen. Kehikkoon voidaan yhdistää mittaustarpeen mukaan vahvistimia venymäliuskoille (kantiaalto- ja DC-syöttö), kiihtyvyysantyreille, lämpötiloille jne.
PICAS ja Signalog 6000
PICAS on kompakti pöytäkoteloitu 4-kanavainen kantoaaltovahvistin, jota voidaan ohjata PC:n avulla sarjaväylän kautta tai suoraan etupanelista. Monipuoliset kanavien asettelumahdollisuudet helpottavat vaihtelevissa mittaustilanteissa ja mahdollistavat erilaisten venymäliuskojen ja mitta-antureiden käytön. RS485-väylän avulla PC:n ja mittapaikan etäisyyttä voidaan kasvattaa tai useampi vahvistin voidaan ketjuttaa yhdeksi "hajautetuksi" järjestelmäksi. SIGNALOG 6000 on PICASin vahvistinyksiköillä toteutettu 4...24-kanavainen räkkiasennettava monikanavavahvistin. ActiveX-liitynnän avulla PICAS ja SIGNALOG 6000 voidaan helposti liittää osaksi muuta mittaussovellusta tai tehdä vaikka Microsoftin® Exceliin perustuva yksinkertainen tiedonkeruusovellus.
WDS-500A yleiskäyttöinen mittari/simulaattori
Laajakaistaiset venymäliuskavahvistimet
Tarjoamme sovellukseen sopivan mallin erikseen. Kysy lisää Yhteystiedot-sivun kautta.
Blue Panelled
on Fylden monikäyttöinen sarja laboratoriovahvistimia, joista löytyy vahvistinyksikkö lähes kaikille antureille ja mittasignaaleille. Sarjaan on saatavana laitekehikoita eri kanavamäärille ja ne voidaan varustaa asiakkaan valitsemilla tulo- ja lähtöliittimillä.
Micro Analog 2
on kompakti ja edullinen vahvistinsarja kohteisiin, jossa laitetta käytetään pitkään samoilla asetuksilla. Micro Analog 2 sarjassa on vahvistinyksiköt jännitteillle, venymäliuska- ja silta-antureille, termoelementeille ja ICP-antureille. MicroAnalog2 vahvistimelle on saatavana 19” räkki- tai pöytämalliset vahvistinkehikot 32:lle ja 40:lle mittauskanavalle. Liikuteltaviin mittaussovelluksiin on saatavan pienemmät 8- ja 16-kanavaiset vahvistinkehikot FE-MM8 ja FE-M16. FE-MM8 on varustettavissa nopealla A/D-muuntimella ja USB-liitännällä, johon on saatavana Labview- ja DasyLab-ajurit.
Fylde 1800 series
on MIL-speksien mukaan valmistettu mittausvahvistin kaikkein vaativimpiin lentokone- ja ajoneuvomittauksiin.