MomenttianturitKyowa Electronic Instrumentsin valmistusohjelma käsittää liukurenkailla ja kosketuksettomalla signaalinsiirrolla varustettuja momenttiantureita 0 - 0,2 Nm ...20 kNm. Anturien mittausakseli on laakeroitu sallien vapaan pyörimisen molempiin suuntiin maksimissaan jopa 10000 rpm kierrosnopeudella. Tarkemmat esitteet momenttiantureista ja liukurengaspaketeista mittatietoineen sekä momenttianturiluettelo löytyvät päämiehemme momenttianturisivulta ja Kyowan anturiluettelosta.


Datum Electronics Ltd. valmistaa 0 - 5 Nm...500 kNm kosketuksettomalla digitaalitekniikalla toteutettuja antureita, joissa momenttisignaali muunnetaan digitaaliseksi heti akselilla venymäliuskojen välittömässä läheisyydessä minimoiden ulkoisista häiriöistä aiheutuvat virheet ja kohinan. M425 on pienikokoinen laakeroitu malli. Laipoilla varustettu FF425 ja ura-akselilla tai kiilauralle varustettu RS425 ovat erillisellä roottorilla ja staattorilla varustettuja malleja, jotka sallivat pienet kulmavirheet akselin suuntauksessa. Antureiden mukana tulee DUI-liitäntämoduli, josta saadaan analogiset tiedot momentista ja kierrosnopeudesta. Lisäksi momenttitieto voidaan logata tietokoneelle Ethernet-, USB- tai sarjaväylän kautta.


Datum Electronics Ltd. valmistaa traktoreiden ja muiden maatalouskoneiden voiman ulosottoakselin tehonmittauslaitteita. 420 PTO sisältää anturiosan ja mittauselektroniikan sekä ohjelmiston momentin, tehon ja kierrosluvun näyttämiseksi ja tallentamiseksi tietokoneeseen. 420 PTO on saatavana erilaisille akseleille sovitettuna ja se toimitetaan kätevään kuljetuslaukkuun sijoitettuna.

  

Momenttiantureiden syöttöön, anturisignaalien vahvistamiseen ja näyttämiseen voidaan käyttää toimittamiamme anturivahvistimia tai eri tiedonkeruulaitteita.