Slam Stick C™ tallenninSlam Stick C™ on pienikokoinen itsenäisesti toimiva tallennin, jossa on sisäänrakennettu 3-akselinen ±16 g kiihtyvyysanturi, jota voidaan mitata 12,5 Hz ... 3.2 kHz näytteytyksellä. Tallennusaika maksiminäytteyksellä yli 16 h. Mittausasetukset konfiguroidaan Slam Stick Lab ohjelmalla Slam Stick C™:n ollessa kytkettynä USB-liitäntään. Tällöin myöskin tallentimen akku lataantuu seuraavaa käyttöä varten. Pitkäaikaismittauksissa jännitesyöttöön voidaan kaikissa malleissa käyttää tavallista USB-laturia tai USB-akkupakettia.

Mittaus käynnistetään ja pysäytetään tikun päällä olevasta napista.
Slam Stick X tallennin

Muovi- tai alumiinikoteloitu Slam Stick X on monipuolisempi tallennin vaativampiin värähtelymittauksiin. Slam Stick X on valittavissa sisäänrakennetulla ±25 g, ±100 g tai ±500 g 3-akselisella kiihtyvyysanturilla, jonka taajuusvaste on 2 Hz ... 1500 Hz (muovi) tai ... 3000 Hz (alumiini). Kiihtyvyysanturin lisäksi Slam Stick X:ssä on sisäänrakennetut lämpötila-anturi ja paineanturi, jonka avulla voidaan mitata myös korkeutta eli sitä voidaan käyttää lentävissä laitteissa värähtelyseurantaan lämpötilat ja korkeustiedot tallettaen.
Slam Stick Lab ohjelman ominaisuuksia

Slam Stick Lab ohjelma on talletettuna Slam Stick X:n muistiin ja se kopiooidaan sieltä PC:n kovalevylle ja käynnistetään sieltä. Helppokäyttöisillä valikoillla valitaan näytteenottotaajuudet, suodatukset ja reaaliakakellon asetukset. Liipaisua varten on oma valikkosivu, josta voi valita tallennuksen käynnistys kiihtyvyyden, paineen, lämpötilan tai kellon perusteella. Time Navigator- toiminnolla tallennetut .ide-mittaustiedostot saadaan näytettyä ruudulla kokonaan tai halutuilta osin esim. zoomattuna yhdessä tai useammassa ikkunassa. Mittausdatasta saadaan laskettua minimi-, maksimi- ja keskiarvoja. Mittaustiedostot voidaan muuntaa ASCII-muotoon (.CSV) jatkokäsittelyä varten. Viewer-toiminnolla voidaan tehdä FFT-laskentoja ja niiden tulokset saadaan myös muunnettua ASCII-muotoon.