Tiedonkeruulaitteet kenttämittauksiinDataRec4

DataRec4-tallennin on uuden sukupolven suorituskykyinen ja joustava mittalaite, joka voi mitata suuria datamääriä nopeasti ja tarkasti PC:lle tai omaan tallenninmoduliin. DataRec4 muodostuu erillisistä signaali-, poweri ja tallenninmoduleista. Signaalimoduleita on jännitteille, kiihtyvyysantureille, venymälle, audio- ja videosignaaleille, CAN, ARINC429, MIL-STD-1553, PCM ja Ethernet-väylille.EDX-100A

EDX-100A pienikokoinen vaihdettavilla tulomoduleilla varustettu tiedonkeruujärjestelmä ajoneuvo-, kenttä- ja laboratoriomittauksiin. EDX-100A voi mitata venymäliuska-, anturi-, jännitesignaaleja ja CAN-väylän viestejä Ethernet- tai USB-väylän kautta suoraan tietokoneelle tai itsenäisesti laitteen omalle Compact Flash muistikortille, jolla tiedot voidaan siirtää suoraan tietokoneelle jatkokäsittelyä varten.EDS-400A

EDS-400A pienikokoinen 4-kanavainen tiedonkeruujärjestelmä ajoneuvo- ja kenttämittauksiin. EDS-400A voi mitata venymäliuska-, anturi- ja jännitesignaaleja Ethernet-väylän kautta suoraan tietokoneelle tai itsenäisesti laitteen omalle Compact Flash muistikortille. Useampi laite voidaan synkronoida keskenään toimimaan samana järjestelmänä.

EDS-400A esite
SME-30A ja SME-100A + NTB-100A

SME-sarjan kompaktit käsimittarit on tarkoitettu kenttäolosuhteissa suoritettaviin vaihteleviin staattisiin venymäliuska- ja anturimittauksiin. Laite pystyy mittaamaan antureita ilman erillistä vahvistinta tai sovitinta. Normaali mittausnopeus on 1 – 2 näytettä/s, mutta ajastettuna mittausväli voi olla 1 min … 100 h. Laitteessa on TEDS-tuki, joten se tunnistaa kytketyn TEDS-anturin automaattisesti. Check-resistanssimittaustoiminnolla voidaan tarkastaa mittasillan tai anturin kunto ja mitata eristysvastus. Mittasarvot tallentuvat muistikortille suoraan ASCII-muodossa, joten niitä on helppo jatkokäsitellä esimerkiksi Excelillä. SME-100A-versio voidaan varustaa maksimissaan 8:lla nelikanavaisella CAN-väylätekniikkaa hyödyntävällä NTB-100A-sarjan mittausmodulilla. Näin pystytään rakentamaan hajautettu mittausjärjestelmä hajallaan olevien antureiden mittaamista varten. Maksimietäisyys tässä tapauksessa on 1 km. NTB-100A-sarjan mittausmoduleita voidaan käyttää myös tietokoneeseen CAN-USB-muuntimen avulla kytkettynä. Mittaus suoritetaan PC:ssä pyörivällä NTB-10A mittausohjelmalla.StrainBUSter

StrainBUSter on hajautettuihin venymäliuska- ja anturimittauksiin tarkoitettu väyläliitettävä 2-kanavainen mittausmoduli.